Uppdragsgivare genom åren

Svenska Kyrkans Press AB/Berling Media AB
Bonnier AB (pågående)
Gleerups Utbildning AB
Magasinet Fokus
Sveriges Byggindustrier
Forma PG/B Wahlströms förlag
Landstingsvärlden
Editor Media AB (pågående)
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (pågående)
Sveriges Privattandläkarförening
Dentalmagazinet (pågående)