Korretpriset – Årets korrare

Korretpriset © 2012

Korrare i alla medier – förenen eder!
Utmärkelse javisst, men sammanhållning framför allt.

Årets korrare © delas ut onsdag 5 september 2012 i Stockholm.

Nominera din favoritkorrare som arbetat för dig.
Japp, endast uppdragsgivare får nominera. Du kan inte föreslå dig själv
eller en korrekturkollega.

Kategorier

Årets korrekturlyssnare dagspress

Årets korrekturlyssnare fackpress

Årets korrekturlyssnare bok

Årets korrekturlyssnare digitala medier (knivig gränsdragning)

Årets korrare teckenspråk

Årets korrare minoritetsspråk – alla medier
- finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska

Årets korrekturläsare text-tv

Årets korrekturläsare dagspress

Årets korrekturläsare fackpress

Årets korrekturläsare bok

Årets korrekturläsare digitala medier (svår gränsdragning)

Årets korrekturlyssnare annons/marknadsföringsmaterial

Årets korrekturläsare annons/marknadsföringsmaterial

Årets korrare textning av utländska tv-program och biofilmer

Årets korrekturvärnare (arbetsgivare/uppdragsgivare, person/organisation/företag)

Årets korrutbildare

Årets Korr igen!-pris (Medium/publikation som har möjlighet att ta nya tag.)

KORRET förbehåller sig rätten att när som helst ändra/lägga till/ta bort kategorier och dess innehåll/definitioner samt att ändra datum/förutsättningar/regler för nomineringar och prisutdelning.

Juryns beslut kan inte överklagas.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
KORRET ansvarar inte för eventuella bieffekter som kan komma av Korretpriset©.

Nominera den/de korrekturläsare (anställd eller frilansare) som du anser bör prisas
för sitt arbete utfört under 2012. Ange kategori/kategorier.
Bifoga exempel på korrekturarbetet, i tre kopior. Skriv även en kort motivering.
Uppge ditt namn (du som nominerar), relation till den nominerade, din adress, telefonnummer och e-postadress.

Välkommen till KORRETS kosmos!

Korretpriset © 2012

——————————————————————————————————————
Visst vore ett vinstregn över korrläsare kul? Kanske kan Korretpriset bli verklighet en dag.