Om Korret

Välkommen till Korret!
Korret erbjuder professionell korrekturläsning sedan 1996.
Då var jag 27 år och började arbeta som sekreterare och korrekturläsare på tidningen Landstingsvärlden i Stockholm.
Tidningen utkom varje vecka i A4-format och skrev om politik, medicin, ekonomi, trafik och kultur inom landstingssektorn.
En krävande publikation där medarbetarna och läsarna besatt djupa kunskaper och ställde höga kravkorrekthet.
Jag lärde mig oerhört mycket om korrekturarbetet, och kompletterade även mina kunskaper med en kurs i korrekturläsning hos Ordfront.

Dessförinnan avslutade jag gymnasium treårig ekonomisk linje, jobbade som receptionist och sekreterare, studerade grafisk kommunikation samt franska med EU-kunskap.
Från år 2002 följde arbete som projektassistent vid Apoteket AB, retorikstudier i tre terminer vid Södertörns högskola samt frilansarbete som korrekturläsare och därpå en
utbildning till kvalificerad researcher.

För att göra en lång sammanfattning kort: Jag kan korr – olika branscher, skilda ämnen är min vardag och mitt intresse.

Skriv till Korret och allt blir bra!